« Späť

Stretnutie rodín SKA v rodinkove

Stretnutie rodín SKA v rodinkove

Tradične ako každý rok  patril rodinám nezabudnuteľný víkend, hneď na začiatku septembra od 1.- 3. 9. 2023.
Tentokrát sa skúsení animátori z Košíc a Oravy podelili s prednáškami na tému kresťanské manželstvo, prekonávanie kríz a odpustenie. Veľmi prínosné bolo i zdieľanie manželov v malých skupinkách.
 

Stretlo sa tu 30 rodín, 60 detí a 19 animátorov.
 

Ďakujeme skvelým animátorom so „Spoločenstva Kristových priateľov „ za úžasný a motivačný program pre deti na ktorom usilovne a obetavo pracovali niekoľko týždňov. Veľmi zaujímavé bolo i divadelné prestavenie: „Príbehy jedného kráľovstva pre najmenších“ od P.Zelenayovej.
 

Veľkým zážitkom bola i dynamická hudobná skupina Martina „Augustína“ Dvornického,  ktorý nás roztancoval a vydal svoje osobné svedectvo života s Bohom. Ďakujeme i „Spoločenstvu Duchovnej podpory,“ že za nás neúnavne posielajú do neba svoje modlitby a obety.  Všetkým organizátorom, hlavne manželom Šiskovým patrí veľká vďaka.

Hlavní koordinátori SKA v Piešťanoch, Majka a Juraj Véghovci

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve