Štruktúra SKA v Piešťanoch

 

Základná štruktúra SKA  v Piešťanoch spočíva v dvoch fázach:

a, prvé tri roky prebieha formácia v ignaciánskej spiritualite, po ktorej,

b, je každý pozvaný do konkretnej služby, misie. Tá môže prebiehať v 4 formách:

1. Ako animátori nových formačných spoločenstiev,
2. Pridaním sa do niektorých z už teraz fungujúcich "služobných" spoločenstiev (nateraz existuje 7 takýchto smerovaní),
3. Môže sa vytvoriť nové služobné smerovanie,
4. Dokonca i spoločenstvo, ktoré prešlo 3 ročnú formáciu, - ak cíti, že už teraz spája ich členov nejaká jedna služba, - môžu automaticky sa stať takýmto "služobným" spoločenstvom.

 

Práve týmto „služobným" aspektom sú charakteristické spoločenstvá SKA, čím sa odlišujú od iných foriem spoločenstiev, ako sme ich doteraz poznali, kedy sme ich vnímali len ako miesto duchovnej formácie či modlitby. Spoločná služba spoločenstva je v tomto zmysle najcharakteristickejším vyjadrením ignacianskeho "magis" - teda "viac", v zmysle hesla OAMDG - "všetko na väčšiu Božiu slávu".

-------------------------------------------

3–ročná formácia v ignaciánskej spiritualite  začína 9–týždňovou duchovnou obnovou počas Veľkého pôstu, ako príprava na Veľkú noc. Pozvanie tvorí nárok účasti na malom spoločenstve 1x do týždňa a  odhodlanie 20 minút denne sa venovať modlitbe so Sv. Písmom. Po tejto obnove nasledujú stretnutia v  2-týždňových intervaloch, kedy 1x za dva týždne býva tzv. „veľká streda", to znamená, stretnutie všetkých ľudí zo spoločenstiev, kedy kňaz uvádza novú tému. Následne pošle mailom materiály, ktoré sú ľudia pozvaní študovať, a na ďalší týždeň sa stretajú v malých spoločenstvách, kde sa vzájomne zdieľajú, čo koho z týchto materiálov oslovilo.

Počas formácie sú na programe v prvom roku 3–dňové ignaciánske duchovné cvičenia a v druhom roku 5-dňové. Posledných 5 mesiacov je venovaných 5–mesačným duchovným cvičeniam vo všednom dni. Osobitným formačným podujatím vzhľadom na formáciu manželov je rodinné víkendové stretnutie v Rodinkove raz do roka. Po absolvovaní základnej 3 - ročnej formácie je vhodné zúčastniť sa duchovných cvičení raz do roka, pričom je možné absolvovať aj 8 - dňové individuálne vedené ignaciánske duchovné cvičenia.

Od pôstu 2018 však vzniklo aj 5 nových spoločenstiev v rámci projektu "The communities of the new generetion", kde sa členovia stretajú raz za týždeň a sú sprevádzaní animátormi, (bez priameho a pravidelného sprevádzania kňazom), ktorí majú za sebou už 6 rokov formácie v rámci SKA.

Štruktúru SKA v Piešťanoch dopĺňa aj tzv. „Tvorivý tím", ktorého osobitnou úlohou je spoločne hľadať spôsoby, ako rozvíjať život spoločenstiev  a zároveň sa jeho členovia podujímajú na preberaní zodpovednosti za SKA, takým spôsobom, aby sa postupne stávalo plne laickým hnutím. Od roku 2018 štruktúru vedenia SKA v Piešťanoch dopľňa za tým istým cieľom "Rada starešich".

Keďže SKA je dobrovoľníckym hnutím, nikto z jeho členov neberie za svoju službu žiadnu finančnú odmenu. 

----------------------------------------

V novembri 2018 bol ustanovený Hlavný koordinačný tím SKA v Piešťanoch, ktorého členmi sa stali: manželia Chmelovci (Hlavní koordinátori SKA v Piešťanoch), manželia Galovci (Koordinátori Rady starejších), Zdenka Clementisová (Delegátka pre formáciu a výkonná sekretárka).

---------------

Súčasné zloženie "Tvorivého tímu" SKA: 2018 - 2019 -  Hlavnými koordinátormi sú manželia Marta a Stanislav Chmelovci, a jeho členmi: Majka Vavrovičová, manželia Marcela a Emanuel Godálovci,  Mária a Juraj Véghovci, Mirka a Oliver Šiškovci, Katarína a Ľubomír Čellarovci a Zdenka Clementisová, ktorá je výkonnou sekretárkou a Delegátkou pre formáciu SKA.

-------------------

Tvorivý tím v roku 2017: Majka Vavrovičová (hlavná koordinátorka), Zdenka Clementisová (výkonná sektretárka), manželia Galovci, Chmelovci, Karasovci, Šiškovci a Peter Kalabus.