MAGIS

MAGIS je názov jezuitského formačného projektu pre vysokoškolákov. Je zároveň súčasťou jezuitského európskeho spoločenstva s rovnakým názvom. 

Vzniklo v marci 2017 a jeho animátormi sa stali: manželia Adamkovičovci, manželia Šiškovci a Katka Fedorková.

Spoločenstvo vtedy malo 12 členov a stretávalo sa  každý piatok o 19.30 hod.

Od septembra 2017 spoločenstvo vedie už len Katka Fedorková, a jeho členmi sú prevažne bývalí členovia formačného projektu Discover.