Formačné spoločenstvá

Trojročná formácia v ignaciánskej spiritualite v rámci SKA je základnou a začínajúcou etapou v živote Spoločenstiev kresťanskej angžovanosti. Za formáciu je zodpovedný jezuitský páter Leopold Slaninka, ktorý spolupracuje jednak s delegátmi pre formáciu jednotlivých formačných ročníkov a tiež v spolupráci s animátormi, ktorí už absolvolali základnú 3 - ročnú formáciu v ignaciánskej spiritualite.

--------------------------------------

Od pôstu 2020 vzniklo 7 nových formačných spoločenstiev. Štyri z nich začali klasickú  3 - ročnú formáciu v ignaciánskej spiritualite pod vedením týchto animátorov:

- Manželia Véghovci + manželia Mrňovci,

- Manželia Strečanskí

- Manželia Csenckeyovci + Majka Rehuřková + Vladimír Toma

- Jozefína Piknová (Veľké Kostolany),

a ďalšie tri sa venujú mladým manželským párom, a formáciu začínajú v rámci tém manželskej a rodinnej problematiky. Animátormi týchto nových spoločenstiev sú:

- Manželia Čellarovci + manželia Čáčikovci,

- Manželia Šrámkovci + manželia Michalskí

- Manželia Balážovci + manželia Šrámekovci.

Všetky tieto spoločenstvá sú už spoločenstvami s názvom: "The community of the new generation", nakoľko sú animované samotným laickými animátormi, bez priameho a pravidelného kontaktu s kňazom.

--------------------------------

Od pôstu 2018 vzniklo 5 nových spoločenstiev, ktoré sa vydali na 3 - ročnú formačnú púť v SKA a formuje sa v nich 60 ľudí. Dostali nové pomenovanie: "The community of the new generation", nakoľko sú animované samotným laickými animátormi, bez priameho a pravidelného kontaktu s kňazom, ako to bolo doteraz. Tri znich sú spoločenstavami, ktoré vznikli z evanjelizačnej služby ešte "cieľovo - služobného" spoločenstva CVX s názvom: Kresťanská formácia snúbencov a mladomanželov, a ďalšie dve vznikli z iniciatívy "cieľovo-služobného" spoločenstva: "Evanielizácia hľadajúcich a neveriacich". 

Animátormi sú:

- Manželia Adamkovičovci a Šiškovci,

- Manželia Bajaníkovci a Jančíčekovci,

- Manželia Gáborovci a Dragulovci,

- Manželia Karasovci a Andrejka Kubová,

- Roman Vránsky a Beatka Kellerová.

Okrem toho, od  pôstu 2018, pod vedením členov SKA vzniklo aj  jedno spoločenstvo Magis - pre formáciu vysokoškolákov.a dve nové spoločenstvá Discover - pre formáciu stredoškolákov.

--------------------------------
-

Od marca 2017 začala už v poradí tretia "vlna" trojročného formačného kurzu, ktorá napreduje v 11 spoločenstvách.  Particiuje na nej 130 ľudí, pod vedením nasledujúcih animátorov jednotlivých spoločenstiev:

- Manželia Godálovci a Glosovci,

- Manželia Véghovci a Mrňovci,

- Manželia Gáborovci a Zdenka Clementisová,

- Manželia Čellarovci, Balážovci a Šrámkovci,

- Manželia Galovci, Ľubica Nagyová a Mária Rehúrková,

- Manželia Hudákovci, Katka Šuppová, Slávka Chlumská a Gabika Fabiánová,

- Manželia Mištinovci a Vargovci,

- Manželia Martinkovičovci a Janka Brežná,

- Manželia Banasovci a Zbojekovci,

- Manželia Illenčíkovci - Dolný Lopašov,

- Janka Vindišová - Trenčín.

Pod vedením členov SKA v tomto roku, (2017),  vzniklo aj jedno nové spoločenstvo Discover - pre formáciu stredoškolákov a jedno spoločenstvo Magis - pre formáciu vysokoškolákov.