Článok

 

Spoločenstvo pre službu osamelým ľuďom"– zameriava sa na ľudskú ale aj profesionálnu pomoc (sociálnu, ekonomickú, psychologickú, duchovnú) osamelým, starším, respektíve všetkým ľuďom, ktorí sa ocitnú v životných ťažkostiach. Spoločenstvo sa stretá každý pondelok o 19.30 hod. a jeho animátormi sú manželia Ruskovci.