DISCOVER 

DISCOVER je názov projektu duchovnej formácie pre stredoškolákov.

Prvé dve spoločenstvá vznikli v roku 2014, ktoré založili členovia vtedajšiho CVX po prvej 3 - ročnej formácii: manželia Adamkovičovci, Dragulovci, Gáborovci a Šiškovci.  

Po dvoch rokoch formácie, v roku 2016 vznikli ďalšie dve spoločenstvá v rámci toho istého projektu, ktoré si vedú stredoškoláci sami: Lenka Kadlecová, Matúš Knobloch, Barborka Maroňová, Anička a Veronika Mrňové, Michal Haladík a Filip Bobek.

V roku 2017 členovia CVX  po trojročnej formácii založili ďalšie spoločenstvo vrámci tohto projektu. Jeho animátormi sa stali manželia Bérešovci a Jančíčekovci. Spoločenstvo má 15 členov a stretáva sa každý štvrtok o 18.15 hod. 

Od roku 2018 vznikli ďalšie dve spoločenstvá. Jedno, ktoré sa stretá každú stredu o 18.00 hod, animujú Betka Mrňová a Beatka Grmanová. Druhé, ktoré sa stretá v piatok o 16.30 hod, animuje Peter Kalabus.