Evanjelizácia hľadajúcich a neveriacich

Evanjelizácia hľadajúcich a neveriacich" – ako hovorí aj sám názov,, ide o  spoločenstvo, v ktorom absolventi základného 3 - ročného formačného programu Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti, hľadajú spôsoby, ako evanjelizovať aj neveriacich alebo hľadajúcich, teda ľudí, ktorí do kostola nechodia. 

Spoločenstvo vzniklo od marca 2017 a jeho animátormi boli Roman Vránsky a Andrea Kubová. Malo 8 členov a stretko bývalo každý piatok o 19.30 hod.

Od pôstu 2018, však členovia tohto spoločenstva vytvorili dve nové spoločenstvá,  tzv. "The communities of the new generation", ktoré vo formácii vedú laickí animátori bez priamej a pravidelnej účasti kňaza.

Animátormi jedného sú Roman Vránsky a Beatka Kellerová. Spoločenstvo sa stretá každý piatok o 19.30 hod.

Animátormi druhého takéhoto spoločenstva sú manželia Peter a Vanda Karasovci a Andrejka Kubová. Spoločenstvo sa stretá každý utorok o 19.30 hod.