Spoločenstvo prvej pomoci

„Spoločenstvo prvej pomoci" - je názov otvoreného spoločenstva, ktoré slúži prijatím a duchovným sprevádzaním pre každého, kto to práve aktuálne potrebuje. Vzniklo vo februári 2017 a jeho animátormi sú manželia Zajíčkovci.

Spoločenstvo má 12 členov a stretá sa  každý pondelok o 19.30 hod.