Článok

 

Spoločenstvo pre podporu rodín"– spoločenstvo sa zameriava na formačnú podporu manželov, aby vo svojich rodinách vytvárali stabilný a harmonický život na princípoch kresťanskej lásky, slobody, jednoty a služby. Spoločenstvo sa stretá každý pondelok o 19.30 hod a jeho animátormi sú manželia Godálovci.