« Späť

Stretnutie animátorov SKA

V piatok 19. 1. o 16.30 hod sa v JPC uskutočnilo stretnutie animátorov SKA, na ktorom sa spoločne uvažovalo nad otázkou: Aké sú najdoležitejšie charakteristiky animátora SKA. Najčastejšie odzneli tieto aspekty: otvorenosť voči Bohu, služiaca láska k členom spoločenstva a v neposlednom rade, neustále rozvoj a prehlbovanie sa v ignaciánskej spiritualite. Inšpirujúce bolo aj zdielanie jednotlivých animátorov a ich skúseností. V súčasnosti o 15 spoločenstiev SKA sa stará a animuje 44 animátorov. 

Ďalej

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve