« Späť

Stretnutie animátorov SKA

Srdečne pozývame na  tradičné veľké stretnutie animátorov formačných a služobných spoločenstiev 

7.10.2023 o 19:15 spoločenská miestnosť- Jezuitské pastoračné centrum 1. poschodie.

Prítomnosť všetkých je veľmi dôležitá. A vieme, že to môže byť organizačne pre rodinu náročné, preto, ak by mohol prísť aspoň jeden z manželského animátorského páru.

Program:

- Modlitba

- Krátka reflexia – realizované akcie

- Aktuálna situácia jednotlivých spoločenstiev

- Budúca vízia fungovania a ďalšie plánované akcie

- Zbierka na chod a potreby JPC

- Priestor na vzájomnú diskusiu a riešenie individuálnych situácií.

Ako každý rok, tak aj tento, sa koná v spoločenstve jednorázová ročná zbierka na chod a potreby JPC.
Chceme Vás ako animátorov spoločenstiev poprosiť o vyzbieranie dobrovolného príspevku od Vás a členov Vami animovaných spoločenstiev.

Zbierku by ste mohli priniesť na spoločné stretnutie 7.10.2023 a odovzdať ich koordinátorom. Celkovú sumu za SKA odovzádme vedúcemu JPC.
Odporúčaná suma je 1 Eur / mesiac / osoba


Budeme všetci veľmi radi ak by šikovné Vaše ruky niečo dobré priniesli na spoločné malé agapé po stretnutí  :)


ďakujeme a prajeme požehnané dni,

Juraj a Majka Véghoví
koordinátori SKA
 

 

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve