« Späť

SKA aj v službe upratovania kostola

Je tiež úžasnou iniciatíva, za ktorou stoja členovia SKA, osobitne obetavá aktivita Janky a Daniela Banásovcov, ktorí zareagovali na opakovanú a úpenlivú prosbu pátrov Jezuitov o pomoc pri upratovaní nášho Jezuitského kostola.

Radi by touto cestou poďakovali tým obetavým ľudom, ktorí vždy s novou radosťou venujú svoje úsilie pre spolčné dobro a zároveň oslovili aj ďalších členov spoločenstiev, ktorí by sa chceli zapojiť do upratovania a pomôcť tak nám všetkým, aby sme sa v našom kostole cítili príjemne.

Priamo pár slov od Janky: 

"Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa doteraz zapojili do upratovania jezuitskej kaplnky. Upratovanie prebieha od septembra každú sobotu od 9:00 alebo od 14:00. Momentálne je vytvorených 5 skupín po 6 ľudí, ktoré sa v upratovaní pravidelne striedajú. Intenzívne hľadáme ľudí na vytvorenie ďalších 3 skupín, pričom každá skupina by upratovala iba raz za 2 mesiace. Môžu sa k nám pridať aj manželské páry a rodiny s deťmi, môžete pozvať svojich priateľov, susedov. Upratovanie trvá necelé 2h, všetky pomôcky a čistiace prostriedky máme a spokojný páter Revák nám vždy pripraví aj malé občerstvenie. Ak by ste teda mali chuť spojiť príjemné s užitočným, napíšte na jana.banasova@gmail.com"

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve