« Späť

Program "Post-covidového" Reštartu SKA - 28. 4. 2023

Program
Program piatkového stretnutia členov SKA v rámci "Postcovidového Reštartu!
17. 00 - 19.00 hod - spoločná meditačná reflexia na tému - ako ďalej? - Ak je cesta cestou, musí viesť k niečomu novému, ešte nepoznanému.... máme odvahu vykročiť na ňu? Resp. najskor ju spoločne hľadať? - Osobitne by som rád na toto stretnutie pozval mladých manželov, ktorí nie sú ani vo formácii, ani nie sú členmi "služobných" spoločenstiev, a ani nie sú animátormi formačných spoločenstiev.  Taktiež by som na toto stretnutie rád pozval všetkých, ktorí sú v tzv.  "sabatičnom roku" v spoločenstve Vandy a Petra Karasa, a aj tých, ktorí prešli formáciou SKA, ale nie sú nikde zaradení. 
O 19.00 - sv. omša v JPC na 1. psch - pre členov SKA, spojená so vzývaním a modlitbou k Duchu Svätému - bude pre každého, kto sa hlási k SKA, (a kto sa na nej bude môcť zúčastniť, pretože možno niektorí mladí manželia sa budú musieť vrátiť domov k detičkám - aj preto, je stretnutie hlavne pre nich od 17.00 - 19.00, počas ktorého bude varovanie detičiek zabezpečené.)  
- Po nej, spoločné agapé

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve