« Späť

Post - covidové stretnutie Tvorivého tímu SKA

Post - covidové stretnutie Tvorivého tímu SKA

V sobotu, 5. marca 2022, sa v priestoroch JPC uskutočnilo post - covidové stretnutie Tvorivého tímu SKA. Začali sme spoločnou modlitbou, ktorú sme obetovali za mier na Ukrajine.

Bod 1 - zdieľanie sa o spoločnej pomoci pre Ukrajinu, do ktorej sa aktívne zapojilo SKA a to nielen v oblasti zbierky, ale aj v oblasti organizačných aktivít. Tu sme špeciálne poďakovali našim koordinátorom Majke a Jurajovi. Zbierka stále prebieha ....

Bod 2 - plánovaná návšteva spoločenstvom Face to Face v Piešťanoch, ktorá by sa mala uskutočniť po pôstnom období. Presný termín je stále v diskusii.

Bod 3 - páter Čontofalský nás poprosil o zbierku na prevádzku JPC. Dohodli sme sa, že dobrovoľná zbierka by sa začala pri príležitosti akcie Face to Face, kedy sa stretneme v hojnom počte. Potom by zbierka mohla pokračovať v sakristií vo forme kasičky, jej účel bude zreteľne označený a prispieť bude môcť ktokoľvek počas určeného obdobia. Preto v najbližších dňoch budú prediskutované možnosti, akou formou bude zbierka realizovaná.

Bod 4 - opätovné spustenie akcie Kávička SKA v nedeľu 27.3.2022 po sv. omši o 11. hodine a ďalej vo frekvencii každý druhý týždeň.

Bod 5 - snaha rozbehnúť 3 nové spoločenstvá a to pozvaním nových členov počas pôstneho obdobia osobnou cestov, kňazom počas oznamov v kostole spolu s plagátom na výveske. Spoločenstvo pod vedením Cscenkyovcov, Majky Rehurkovej a Vladka Tomu. Druhé manželmi Strečanskými a posledné mladomanželské pod vedením manželov Šiškovcov, Adamkovičovcov a Sedlákovcov.

Bod 6 - povzbudzujúci video telefonát s pátrom Leom do jeho zasneženého ľadového kráľovstva. Spoločne sme sa tešili zo vzájomného stretnutia po dlhšom čase. Spomenul nám nejaké zážitky ako napríklad večerný futbal na zasneženom námestí, či bežkovanie po čerstvom snehu. Po záverečnom požehnaní sme sa rozlúčili.

  

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve