« Späť

Polievka z lásky pre bezdomovcov

Spoločenstvo SKA pre "službu bezdomovcom a núdznym" začalo v poradí už 4. rok svoju obetavú pomoc pre bezdomovcov a núdznym v Piešťanoch, počas zimných mesiacov. Projekt "Polievky z lásky", v minulosti prebiehal v Piešťanoch, kedy členovia poskytovali jedlo, oblečenie a hlavne láskavé spoločenstvo na jednom mieste v meste. Počas pandemie, kedy je nemožné sa stretávať na jednom mieste, obetaví členovia pravidelne navštevujú bezdomocov na tých miestach, kde zvyknú nocovať. Je to náročné, o to viac obdivuhodné...:-).

Členovia spoločenstva pripravujú pre bezdomovcov a núdznych potravinové balíčky, teplé oblečenie, vítané sú hlavne teplé rukavice, čiapky, ponožky.. A prispieť a spolupodielať sa môže každý podľa svojich možností.   

Kontakt na koordinátorku Spoločenstva a pomoci: Martušku Chmelovú: 0915 723 725.

Prispieť možno i finančne na účet: SK980200 0000 00815474 5212 , pričom je potrebné pripísať: "Jezuiti  - pomoc núdznym". 

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve