« Späť

Deň Jezuitskej rodiny - 21.8.2021 v Trlenskej doline v Ružomberku

Deň Jezuitskej rodiny - 21.8.2021 v Trlenskej doline v Ružomberku
Páter provinciál Jozef Šofranko SJ, poslal osobitné pozvanie Spoločenstvám kresťanskej angažovanosti (SKA) na túto celoslovenskú akciu pri príležitosti 500. výročia obrátenia sv. Ignáca z Loyoly.
Pozvanie sme radi prijali a zástupcovia spoločenstva SKA v Piešťanoch-manželia Vanda a Peter Karasoví , členovia Tvorivého tímu a Majka Véghová, koordinátorka SKA po 1- krát do Trlenskej doliny v Ružomberku zavítali.
Zúčastnili sme sa svätej omše, po ktorej nasledovalo predstavenie prítomných Jezuitských spoločenstiev
z celého Slovenska.
Prezentovali sme všetkých aktuálnych 197 členov SKA v 22 spoločenstvách, naše služby, činnosti, realizované
a prebiehajúce i plánované aktivity.
Po obednom guláši nasledoval pracovný komunikačný workshop v malých skupinkách.
Na záver sme dostali sviatostné požehnanie,
ktoré by sme radi spolu s pozdravom priniesli k všetkým nám do Piešťan.
Veľmi si ceníme poďakovanie, ktoré sme následne dostali e-mailom od pátra provinciála Jozefa Šofranka SJ.

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve