« Späť

A čo ďalej....?

Drahí priatelia,

v sobotu, 11. 9. sa uskutočnilo stretnutie animátorov SKA v Piešťanoch. Obzreli sme sa spoločne do zadu, ale upriamili náš zrak aj dopredu, čo a ako ďalej....?

Jezuitské pastoračné centrum je pre nás naďalej otvorené.
Môžeme sa stretávať všetci celé rodiny i s deťmi, využite túto možnosť, zatiaľ sa dá!

Po úvodnej spoločnej modlitbe sme sa spojili medzinárodným telemostom s pátrom Leom, ktorý nám venoval povzbudivé slová a dal nám svoje kňazské požehnanie.
 

Pokračovala reflexia realizovaných aktivít
Duchovnej obnovy rodín víkend v Rodinkove
Dňa Jezuitskej rodiny v Ružomberku
Duchovných cvičení v Krušných horách
Nasledovali praktické ukážky možnosti on-line pripojenia a pracovná diskusia, ktorá poskytuje priestor na vzájomnú komunikáciu, výmenu skúseností a nových inšpirácií pre naše spoločenstvo, mnohí sa aktívne zapojili do diskusie a povedali svoje svedectvá.
Chceme poďakovať všetkým 27 animátorom, ktorí si zorganizovali čas a prišli na spoločné stretnutie.

A s veľkou radosťou by sme Vás chceli pozvať na plánované aktivity:       
     
Adventné naladenie a stretnutie a celého spoločenstva SKA
21.11.2021 Nedeľa Krista Kráľa od 14:30  pozvanie prijalo spoločenstvo Face to Face
Evanjelizačné popoludnie  pre všetkých- celé spoločenstvo SKA, i celé  rodiny s deťmi
Živé svedectvá, chválové piesňe.. získať nové nadšenie
Na záver 10 min poklona a sviatostné požehnanie kňazom

Duchovné cvičenia- začať nový rok 2022 s Ježišom na ceste
27.január štvrtok večer príchod-  30.január obed nedeľa ukončenie
Exercitátor páter Leo Slaninka SJ
Prihlásiť sa u animátorov, animátori zoznam zaslať koordinátorom
Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie eventuálne priamo namieste realizácia antigénnych krátkych nosných samotestov- aby sme sa všetci cítili bezpečne
/ pozitívnu skúsenosť máme už všetci z Rodinkova/
Vyhráva prvých 33záujemcov !! 

---------------------------------------------------------------------------                                       
Zahájenie novej 3-ročnej formácie
- Pre mladých manželov
- Pre všetkých otvorených a hľadajúcich Boha vo všetkom
Môžeme osobne osloviť a pozvať svojich blízkych a známych

Prihlásiť sa priamo u pripravených animátorov alebo cez koordinátorov:
Manželia ŠiškovíAdamkovičoví, Sedlákoví
Zuzka a Dezider Csenkyoví, Majka Řehúřková, Vladko Toma, Majka a Vladimír Strečanskí

Venujme čas našim spoločenstvám, každá námaha, čas a úsilie, ktorú vložíme do spoločného diela nám Boh mnohonásobne odmení. 

Majka a Juraj Véghoví

Koordinátori SKA

 

 

Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

(SKA)

 3 - ročná formácia v ignaciánskej spiritualite,

 a následne rozhodnutie pre službu v spoločenstve