Najnovšie

Správy

« Späť

Otvárajú sa pre nás brány Jezuitského pastoračného centra!!

Drahí priatelia, 
 
s veľkou radosťou Vám môžeme oznámiť dlho očakávanú správu:
 
Otvárajú sa pre nás brány Jezuitského pastoračného centra!!
 
Po nekonečne dlhých mesiacoch sa budeme môcť vidieť a stretnúť skutočne naživo!!!
 
Páter Adrián Čontofalský SJ  - správca Jezuitského pastoračného centra v Piešťanoch- 
vydal rozhodnutie - umožniť stretávať sa spoločenstvám za dodržania určených podmienok.
 

Podľa aktuálne platných protiepidemiologických opatrení sa umožňuje stretávať spoločenstvám v JPC 

za nasledujúcich podmienok:

v  maximálne 10 dospelých ľudí /zatiaľ bez detí!/

v  dezinfekcia rúk pri príchode

v  prekryté dýchacie cesty - respirátor eventuálne rúško

v  sedenie obmiesto / 1 voľné miesto medzi účastníkmi/

v  dezinfekcia dotykových plôch po ukončení stretnutia / povrch stola, kľučky../

v  prezenčná listina s kontaktnými údajmi účastníkov

/ meno, priezvisko, telefónny kontakt/ - vedená vedúcim animátorom  - v prípade nevyhnutnej potreby trasovania poskytnutá krajskému hygienickému úradu

 

Za dodržiavanie podmienok zodpovedajú animátori spoločenstiev.

Buďme k sebe ohľaduplní, dodržujme stanovené opatrenia, aby sme sa mohli všetci navzájom cítiť bezpečne.

 

V prípade otázok a dotazov nás môžete kontaktovať, radi pomôžeme.

Pri zmene podmienok Vás budeme aktuálne informovať e- mailom.

 

Prajeme požehnaný čas.

Majka a Juraj Véghoví

Koordinátori SKA