Najnovšie

Správy

« Späť

Noví koordinátori SKA

Noví koordinátori SKA

V pondelok 14.9. 2020 sa uskutočnili historicky prvé voľbykde členovia Tvorivého tímu zvolili na dobu ďalších 2 rokov nových Hlavných koordinátorov, ktorými sa stali manželia Mária a Juraj Véghovci. V tejto službe tak vymenia manželov Martu a Stanislava Chmelovcov, ktorí viedli SKA po dobu 2,5 roka. Za to im patrí veľká vďaka.

Novým koordinátorom blahoželáme a prajeme im veľa požehnania do ich dôležitej služby.

Ďalším dôležitým krokom bude voľba nových členov do Tvorivého tímu, ktorá sa uskutoční dňa 26.9.2020 na stretnutí animátorov v Jezuitskom pastoračnom centre.