Najnovšie

Správy

« Späť

Stretnutie Tvorivého tímu SKA

Stretnutie Tvorivého tímu SKA

V sobotu 25. mája 2019 sa uskutočnilo stretnutie členov Tvorivého tímu SKA v Piešťanoch. Hlavným bodom programu bola bezprostredná príprava stretnutia všetkých členov SKA v Piešťanoch, ktorých je v súčasnosti 215 v rámci 22 spoločenstiev SKA.  Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 9. júna 2019 o 15.30 na Lide. Hlavným cieľom stretnutia je vzájomné spoznávanie sa v milej atmosfére  na brehu Váhu, pri ohni a opekačke. Pripravený je tiež špeciálny program pre deti, ktorý pripravia členovia spoločenstva "KP - Kristovi priatelia", pod vedením animátorov Martinky Mrovčákovej a manželov Milky a Olivera Grmanovcov. Pre dospelých je tiež pripravený špecálny kvíz, súťaž medzi jednotlivými spoločenstvami, na tému ignaciánskej spirituality. Kvíz pripravia manželia Véghovci a manželia Godálovci.

Medzi ďalšie body programu stretnutia Tvorivého tímu, bola realizácia potrebných krokov na zabezpečene ochrany osobných údajov v rámci členov SKA podľa súčasnej legislatívy. Taktiež sa uvažovalo o možnostiach, akými by bolo možné uskutočniť ignaciánske duchovné cvičenia pre členov SKA najbližších mesiacoch.