Kontakty

Hlavní koordinátori SKA v Piešťanoch: manželia Marta a Stanislav Chmelovci - stanislav.chmelo@gmail.com

Výkonná sekretárka a Delegátka pre formáciu: Zdenka Clementisová - clementisova.z@gmail.com

Koordinátori Rady starejšch SKA : manželia Amálka a Anton Galovci - antonamalia.galo@gmail.com

Členovia "Tvorivého tímu" SKA 2018: Majka Vavrovičová, manželia Mirka a Oliver Šiškovci, manželia Katka a Ľubomír Čellarovci, manželia Petra a Pavel Zbojekovci, manželia Marcela a Emanuel Godálovci, manželia Mária a Juraj Véghovci.

Kňaz zodpovedný za duchovnú formáciu: Leopold Slaninka SJ - lslaninka@gmail.com 

Správcovia webovej stránky: Peter Karas - peter.cvx@indomus.sk

                                                       Mirka Šišková - h.mirka@gmail.com