Spoločenstvá kresťanskej angažovanosti

SKA - 2020

Základná štruktúra

  • 3 – ročná formácia v ignaciánskej spiritualite, po ktorej nasleduje rozhodnutie
  • pre službu v rámci spoločenstva

 

„Formačné spoločenstvá" 

Od pôstu  2018 kráča vo formácii v ignaciánskej spiritualite             5 spoločenstiev pod vedením 17 animátorov.

Od pôstu 2020formáciu začína ďalších 6 spoločenstiev pod vedením 21 animátorov.

 

 

 

Od roku 2017 začalo pôsobiť 7 „cieľovo-služobných" spoločenstiev

 

 

"KP" – (Kristovi priatelia)– je spoločenstvo pre apoštolát detí II. stupňa základných škôl. Spoločenstvo býva každý  štvrtok o 19.30 hod., a každú druhú sobotu býva program pre deti o 16.00 hod. Animátormi spoločenstva sú manželia Grmanovci a Martinka Mrovčáková.

 

 

 

 

 

„Discover" – je názov spoločenstiev v ignaciánskej spiritualite pre stredoškolákov. Od roku 2014 vzniklo 5 spoločenstiev. V súčasnosti existuje len jedno spoločenstvo, pod vedením Petra Kalabusa, Zuzky Fedorkovej a ďalších spolu-pracovníčok.

 

 

 

 

 

 

Magis" – je názov spoločenstiev v ignaciánskej spiritualite pre vysokoškolákov. Prvé vzniklo v roku 2017. Od roku 2018 pôsobilo jedno spoločenstvo, ktoré  viedla  Katka Fedorková. V januári 2020 ukončilo svoje pôsobenie.

 

 

 

 

 

 

"Spoločenstvo prvej pomoci"– je otvorené spoločenstvo, ktoré slúži prijatím a duchovným sprevádzaním pre každého, kto to práve potrebuje. Pôsobí od roku 2017 a stretáva sa v pondelok o 19.30 hod. Animátormi sú manželia Zajíčkovci.

 

 

 

 

 

 

"Kresťanská formácia snúbencov a mladomanželov" – od roku 2018 vznikli z tejto iniciátívy 3 spoločenstváSpoločenstvá, od roku 2020 sa chystá založenie ďalších 2 takýchto spoločenstiev. Stretajú sa každý utorok, stredu a piatok o 17.00 hod.

 

 

 

 

 

"Služba bezdomovcom a  núdznym" – spoločenstvo sa venuje službe pre bezdomovcov a všetkým ľuďom v núdzi. Stretá vo štvrtok o 18.30 hod. Animátormi sú manželia Marta a Stanislav Chmelovci.

 

 

 

 

 

 

"Evanjelizácia hľadajúcich a neveriacich" – spoločenstvo vzniklo v roku 2017. Neskôr, s príchodom neveriacich a hľadajúcich ľudí, sa transformovalo na formačné spoločenstvo s animátormi: Romanom Vranským a BeatkouKellerovou.

 

 

 

 

 

Od februára 2020 vzniklo ďalších 6 „cieľovo-služobných" spoločenstiev

 

 

Spoločenstvo pre službu osamelým ľuďom"– zameriava sa na ľudskú ale aj profesionálnu pomoc (sociálnu, ekonomickú, psychologickú, duchovnú) osamelým, starším, respektíve všetkým ľuďom, ktorí sa ocitnú v životných ťažkostiach. Spoločenstvo sa stretá každý pondelok o 19.30 hod. a jeho animátormi sú manželia Ruskovci.

 

 

 

 

 

Spoločenstvo pre podporu rodín"– spoločenstvo sa zameriava na formačnú podporu manželov, aby vo svojich rodinách vytvárali stabilný a harmonický život na princípoch kresťanskej lásky, slobody, jednoty a služby. Spoločenstvo sa stretá každý pondelok o 19.30 hod a jeho animátormi sú manželia Godálovci.

 

 

 

 

 

„Starostlivosť o deti" – je spoločenstvom ľudí, ktorí poskytujú službu varovania detí tým manželom, ktorí sa stretávajú v mladomanželských spoločenstvách. Spoločenstvo sa stretáva každý druhý utorok o 19.30 hod a jeho animátorkou je Gabika Fabianová.

 

 

 

 

 

„Chválové spoločenstvo" – s osobitnou charakteristikou „Vrboské chvály" slúži rozvoju duchovného života v spoločenstve veriacich, osobitnou hudbou a spevom. Spoločenstvo sa stretáva každú stredu o 19.30 hod a jeho animátormi sú manželia Mištinovci a Vargovci.

 

 

 

 

 

Evanjelizačné spoločenstvo" – je to už druhý pokus veriacich ľudí, ktorí prešli 3 – ročnú duchovnú formáciu, a ktorí hľadajú spôsob, ako ohlasovať evanjelium neveriacim či hľadajúcim ľuďom, ako k tomu vyzýva pápež František. Spoločenstvo sa stretáva každý piatok o 19.30 hod a jeho animátorkou je Mirka Martinkovičová.

 

 

 

 

 

Duchovná podpora spoločenstiev SKA"spoločenstvo tvoria členovia SKA 65 +, ktorí sa rozhodli podporovať apoštolské pôsobenie všetkých ďalších spoločenstiev SKA modlitbou a obetou svojho života. Spoločenstvo sa stretá každý utorok o 19.30 hod a jeho animátormi sú manželia Galovci.