Služba bezdomovcom a  núdznym

„Služba bezdomovcom a  núdznym" - je spoločenstvo, ktorého členov, po 3 - ročnej duchovnej formácii v rámci Spoločenstiev kresťanskej angažovanosti,  spája služba pre bezdomovcov v Piešťanoch, (po spoločne prežitej skúsenosti v rámci projektu „Polievka zo srdca", ktorý sa uskutočnil v službe pre bezdomovcov na fare v januári 2017), prípadne v širšom zmysle služba v rámci charitatívnych zámerov.

Spoločenstvo vzniklo v marci 2017. Jeho animátormi  sú manželia Chmelovci, má 7 členov a stretko býva každý  štvrtok o 19.30 hod.